02-9955169

מה ההבדל בין פורום תקנה לבין בית דין?

בית דין הוא מוסד שהתורה מצווה במצות עשה להקימו: "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך ושפטו את העם משפט צדק". לפני בית דין מגיעות תביעות שבין אדם לחבירו, שבהן בית הדין מחויב לפסוק על פי דין תורה (או לעשות פשרה בין הצדדים), וכמו כן מגיעות לבית דין עדויות על פשעים ועבירות שבין אדם למקום, והוא […]

מה המקור ההלכתי לאיסור הטרדה מינית?

במושג 'הטרדה מינית' יכולים להיות כלולים מעשים שונים שלהם דרגות חומרה שונות, החל מדיבור ותנועות גוף של הפוגע, דרך מגע פיזי בגופו של הנפגע, ועד לתקיפה פיזית אלימה. דיבור בענייני מין באופן שאינו צנוע, ועל אחת כמה וכמה כאשר הוא מופנה אל אדם אשר אינו בן הזוג החוקי של המדבר (אשתו, בעלה), נקרא בהלכה בשם […]

האם פרסום שמו של הפוגע הוא לשון הרע?

הפוסק הגדול בהלכות לשון הרע, הלא הוא רבנו בעל ה'חפץ חיים', הקדיש פרק מספרו (כלל י') ללשון הרע על ענינים שבין אדם לחבירו, ובו הוא כותב: "אם אחד ראה לאדם שעשה עולה לחבירו, כגון שגזלו או עשקו או הזיקו… או שביישו או שציערו והונה אותו בדברים, ונודע לו בבירור שלא השיב את הגזילה ולא שילם […]

הגשת תלונה


ניתן להגיש תלונה בפנייה אישית לאחד מחברי
הפורום בטלפון 02-9955169 או דרך הטופס הבא
פרטי המתלונן/ת יישמרו בסודיות מוחלטת.


לתשומת לב:

1. הפורום מטפל רק בפגיעות שנעשו על ידי אנשים
או נשים שהינם בעלי מרות וסמכות בציבור הדתי.

2. הפורום אינו מטפל בתלונות על פגיעות בקטינים מכיון שחלה עליהם חובת דיווח על פי חוק.

3. בפניה אל הפורום יש לציין כתובת דואר אלקטרוני או מספר פלאפון תלונות אנונימיות לא יטופלו.

4. דיוני הפורום ופעילות הרכביו נשמרים בסודיות.

פנייתך התקבלה