02-9955169

מה ההבדל בין פורום תקנה לבין בית דין?

בית דין הוא מוסד שהתורה מצווה במצות עשה להקימו: "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך ושפטו את העם משפט צדק". לפני בית דין מגיעות תביעות שבין אדם לחבירו, שבהן בית הדין מחויב לפסוק על פי דין תורה (או לעשות פשרה בין הצדדים), וכמו כן מגיעות לבית דין עדויות על פשעים ועבירות שבין אדם למקום, והוא מחויב לדון בהם ולהטיל את העונשים שהתורה קובעת על העבריינים.

פורום תקנה הוא גוף וולונטרי שהוקם על ידי אנשים ונשים אשר טובת הציבור עמדה לנגד עיניהם, ומטרתו למנוע עבריינות מין מצד בעלי מרות וסמכות. ישנם הבדלים יסודיים בין מטרות הפורום ודרך עבודתו לבין עבודת בתי הדין:

  1. הפורום לא נועד ואינו מוסמך לענוש עברייני מין, אלא רק להרחיק אותם מהאפשרות של פגיעה נוספת, ולהזהיר את אלה העלולים להיפגע מהם.
  2. הפורום כולל גברים ונשים וגם אנשי טיפול מקצועיים (מה שאין כן בתי הדין בהם מכהנים רק דיינים), מה שמאפשר לנפגעים, שברובם הן נשים, להרגיש יותר נוח בהגשת תלונותיהם.
  3. אחרי שמיעת התלונות, הפורום מזמן את הנילון ושומע את גירסתו. אם הפורום משתכנע שהנילון אכן פגע ושהוא עלול להמשיך לפגוע, הוא מטיל על הנילון הגבלות האמורות למנוע זאת.
  4. במידה שהפוגע אינו מקיים את ההגבלות שהפורום השית עליו, אין לפורום דרך לכפות זאת עליו, והוא נוקט רק בדרך של אזהרת העלולים להיפגע בעתיד.
  5. לפורום יש משימה של העלאת המודעות לפגיעות מיניות, ולחינוך למניעתן. זו אינה חלק מעבודת בתי הדין.

הצו התורתי העומד בבסיס הקמת הפורום ועבודתו הוא הצו של "ובערת הרע מקרבך", שלגבי בית דין משמעותו הטלת העונשים שקבעה התורה, ולגבי הפורום משמעותו פעולות למניעת הרע הזה ולהצלת עשוק מיד עושקו.

הגשת תלונה


ניתן להגיש תלונה בפנייה אישית לאחד מחברי
הפורום בטלפון 02-9955169 או דרך הטופס הבא
פרטי המתלונן/ת יישמרו בסודיות מוחלטת.


לתשומת לב:

1. הפורום מטפל רק בפגיעות שנעשו על ידי אנשים
או נשים שהינם בעלי מרות וסמכות בציבור הדתי.

2. הפורום אינו מטפל בתלונות על פגיעות בקטינים מכיון שחלה עליהם חובת דיווח על פי חוק.

3. בפניה אל הפורום יש לציין כתובת דואר אלקטרוני או מספר פלאפון תלונות אנונימיות לא יטופלו.

4. דיוני הפורום ופעילות הרכביו נשמרים בסודיות.

פנייתך התקבלה