מנהיגים בכל התחומים זוכים לאמון, הערכה ולעתים גם להערצה. סמכותם ומרותם רבה גם כשאינה פורמאלית ורבים פונים אליהם בבקשת עצה תמיכה ועזרה.
ניצול הסמכות והאמון שניתן לפגיעה מינית מביא לתוצאות קשות אצל הנפגעים, במיוחד כשהן נעשות על ידי בעלי השפעה רוחנית, ניהולית או חינוכית כלפי הנפגע.
פורום תקנה הוקם בשנת 2003 על ידי גדולי תורה, אנשי ונשות חינוך, משפט וטיפול במטרה לפעול למניעת פגיעות מיניות על ידי בעלי מרות וסמכות בציבור הדתי. מטרת הפורום היא ליצור דרך נוספת לטיפול בתלונות על הטרדה מינית שאינן מגיעות לטיפולן של רשויות החוק. פעילות הפורום עוסקת גם בהעלאת המודעות לפגיעות מיניות בקרב אנשי חינוך ואישי ציבור בעלי סמכות ומרות. כל זאת מתוך מטרה לבער את הרע מקרבנו ולהציל עשוק מיד עושקו.
פורום תקנה מתנהל בתאום עם רשויות החוק בישראל.
הודעות הפורום הקודם | הבא

חברי הפורום

הרב גבי קדוש
הרב של קהילת ליבת תורה בקריית גת ובמכון לתורה ולארץ
חבר דירקטוריון של ארגון בת עמי
חבר, דירקטוריון ועדת גוש קטיף ההתנחלויות והעמותה "הנפת הדגל"
הרב לשעבר של קהילת גני טל בגוש קטיף
“ הפורום מוביל תהליך היטהרות בחברה הדתית לאומית המשפיע גם על החברה הישראלית.
להמשך...
הרב שלמה ריסקין
רב העיר אפרת.
נשיא וראש מוסדות רשת "אור תורה סטון" הכוללת מוסדות חינוך, מכללות ומכונים.

להמשך...

פורום תקנה (ע"ר 580519692)
עיצוב, בניה ותוכן: