hpbanner2


"ספרי מוסר הרעישו את העולם על עוון לשון הרע, ואנכי מרעיש העולם על עוון גדול מזה ומצוי יותר, והוא מניעת האדם את עצמו מלדבר במקום שנצרך, כדי להציל את העשוק מיד עושקו… הלא עוונו גדול מנשוא שעובר על 'לא תעמוד על דם רעך'" (פתחי תשובה, אורח חיים קנ"ו)

הכירו את החברים

blehman

הרב בני להמן

  פסיכולוג (תואר שני בפסיכולוגיה מהאוניברסיטה העברית). חבר בצוות החינוכי של ישיבת הר עציון. מלמד מחשבת ישראל.

הגשת תלונה

 

cforms contact form by delicious:days