מנהיגים בכל התחומים זוכים לאמון, הערכה ולעתים גם להערצה. סמכותם ומרותם רבה גם כשאינה פורמאלית ורבים פונים אליהם בבקשת עצה תמיכה ועזרה.
ניצול הסמכות והאמון שניתן לפגיעה מינית מביא לתוצאות קשות אצל הנפגעים, במיוחד כשהן נעשות על ידי בעלי השפעה רוחנית, ניהולית או חינוכית כלפי הנפגע.
פורום תקנה הוקם בשנת 2003 על ידי גדולי תורה, אנשי ונשות חינוך, משפט וטיפול במטרה לפעול למניעת פגיעות מיניות על ידי בעלי מרות וסמכות בציבור הדתי. מטרת הפורום היא ליצור דרך נוספת לטיפול בתלונות על הטרדה מינית שאינן מגיעות לטיפולן של רשויות החוק. פעילות הפורום עוסקת גם בהעלאת המודעות לפגיעות מיניות בקרב אנשי חינוך ואישי ציבור בעלי סמכות ומרות. כל זאת מתוך מטרה לבער את הרע מקרבנו ולהציל עשוק מיד עושקו.
פורום תקנה מתנהל בתאום עם רשויות החוק בישראל.
הודעות הפורום הקודם | הבא

חברי הפורום

ד"ר לאה ויזל
עורכת דין. מרצה במכללת שערי משפט.
נציבת תלונות סטודנטיות על הטרדה מינית.
ראש המדרשה לנשים במכללה.
“פורום תקנה בעיניי הוא ביטוי לאחריות חברתית פנים –קהילתית. הפורום משמש כתובת דיסקרטית ועניינית לתלונות כלפי בעלי מרות המנצלים את יתרון כוחם בצורה פוגענית ומשפילה. ”

להמשך...
דר' שלומית להמן
מנהלת המרכז לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה, לציבור הדתי והחרדי בארץ – "יד שרה".
חברת הנהלת "עמינדב" – אגודה תורנית להתנדבות.
חברה במועצה לעבודה סוציאלית, משרד הרווחה.
חברה בסנאט של אוניברסיטת בר-אילן (בעבר).

להמשך...

פורום תקנה (ע"ר 580519692)
עיצוב, בניה ותוכן: