מנהיגים בכל התחומים זוכים לאמון, הערכה ולעתים גם להערצה. סמכותם ומרותם רבה גם כשאינה פורמאלית ורבים פונים אליהם בבקשת עצה תמיכה ועזרה.
ניצול הסמכות והאמון שניתן לפגיעה מינית מביא לתוצאות קשות אצל הנפגעים, במיוחד כשהן נעשות על ידי בעלי השפעה רוחנית, ניהולית או חינוכית כלפי הנפגע.
פורום תקנה הוקם בשנת 2003 על ידי גדולי תורה, אנשי ונשות חינוך, משפט וטיפול במטרה לפעול למניעת פגיעות מיניות על ידי בעלי מרות וסמכות בציבור הדתי. מטרת הפורום היא ליצור דרך נוספת לטיפול בתלונות על הטרדה מינית שאינן מגיעות לטיפולן של רשויות החוק. פעילות הפורום עוסקת גם בהעלאת המודעות לפגיעות מיניות בקרב אנשי חינוך ואישי ציבור בעלי סמכות ומרות. כל זאת מתוך מטרה לבער את הרע מקרבנו ולהציל עשוק מיד עושקו.
פורום תקנה מתנהל בתאום עם רשויות החוק בישראל.
הודעות הפורום הקודם | הבא

הודעת הפורום יג כסלו תשפ''ג | 11.12.2022
לקריאה לחץ כאן
חברי הפורום

הרב דר' יעקב חבה
מרצה למשפטים באוניברסיטת בר אילן.
סגן דיקן הפקולטה למשפטים.
רב קהילה בפתח תקווה.
גוף כמו פורום תקנה פועל במרחב החברתי-ציבורי, ומכאן כוחו. פעילותו של גוף כזה- כשהוא זוכה להכרה ציבורית ופועל לצד רשויות המדינה ולא כנגדן, עשויה להרים תרומה חשובה הן להנחלת נורמות רצויות והן לאכיפתן. הפורום
להמשך...
הרב זאב קרוב ז"ל
מלמד בישיבת הסדר ומנהל פרויקטים חינוכיים עם הציבור הכללי
מספריו: "דע מה שתשיב לעצמך", "דע מה שתשיב הפרשה" "בלבב פנימה", "בנחת רוח"
"פורום תקנה חשוב ביותר במציאות בה קיים שיבוש בהבנת מערכות יחסי עובד ומעביד , רב ותלמיד , ובעיקר בתחום בו קשה מאד לנפגעים ע"י דמות חינוכית או רבנית להתלונן ואף
להמשך...

פורום תקנה (ע"ר 580519692)
עיצוב, בניה ותוכן: