מנהיגים בכל התחומים זוכים לאמון, הערכה ולעתים גם להערצה. סמכותם ומרותם רבה גם כשאינה פורמאלית ורבים פונים אליהם בבקשת עצה תמיכה ועזרה.
ניצול הסמכות והאמון שניתן לפגיעה מינית מביא לתוצאות קשות אצל הנפגעים, במיוחד כשהן נעשות על ידי בעלי השפעה רוחנית, ניהולית או חינוכית כלפי הנפגע.
פורום תקנה הוקם בשנת 2003 על ידי גדולי תורה, אנשי ונשות חינוך, משפט וטיפול במטרה לפעול למניעת פגיעות מיניות על ידי בעלי מרות וסמכות בציבור הדתי. מטרת הפורום היא ליצור דרך נוספת לטיפול בתלונות על הטרדה מינית שאינן מגיעות לטיפולן של רשויות החוק. פעילות הפורום עוסקת גם בהעלאת המודעות לפגיעות מיניות בקרב אנשי חינוך ואישי ציבור בעלי סמכות ומרות. כל זאת מתוך מטרה לבער את הרע מקרבנו ולהציל עשוק מיד עושקו.
פורום תקנה מתנהל בתאום עם רשויות החוק בישראל.
הודעות הפורום הקודם | הבא

הודעת הפורום טז חשון תשפ''ג | 10.11.2022
לקריאה לחץ כאן
חברי הפורום

הרב דוד סתיו
רב הישוב שהם.
מראשי ישיבת "אורות שאול" פתח-תקוה.
יושב ראש ארגון רבני צהר.

להמשך...
פרופ' ידידיה צ. שטרן
סגן נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה.
פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן.
חבר בוועדת החקירה הממשלתית בעניין גוש קטיף ובוועדה לקידום השוויון בנטל.
מומחה למשפט ציבורי ומשפט מסחרי.
פורום תקנה נועד להציל עשוק מידי עושקו, כעזר למערכת אכיפת החוק של מדינת ישראל. הפו
להמשך...

פורום תקנה (ע"ר 580519692)
עיצוב, בניה ותוכן: