02-9955169

תקנון לטיפול ומניעה של הטרדה ו/או תקיפה מינית במוסדות וארגונים

מטרת תקנון זה להוות משמרת וסייג לאסור על פי ההלכה ורוחה. אין הוא בא במקום החוק למניעת הטרדות מיניות, אלא יש לראות בו השלמה לחוק זה, והתאמתו למסגרות החברתיות של הציבור שומר המצוות.

הרקע להצעת התקנון

עקב ריבוי מקרי ההטרדות והתקיפות המיניות בכל שכבות האוכלוסייה, הוחלט ליצור תקנון, אשר מחד יקבע כללי התנהגות לבעלי סמכות לשם מניעת מקרי הטרדה ו/או תקיפה מינית, ומאידך לא ישלול את האפשרות לקיום שיחות אישיות לשם קידום נושאים אישיים חשובים ו/או רגישים. כמו כן יאפשר התקנון הגנה על בעל הסמכות מפני תלונות סרק.

התקנון פונה אל:

ראשי מוסדות, מנהלים/ות, מחנכים/ות, מורים/ות, מדריכים/ות, רבנים בתפקידי חינוך ורבני קהילות (להלן: ”בעל סמכות“) ביחסים אישיים עם תלמידים/ות, חניכים/ות, בנות שירות לאומי ואנשי/נשי קהילת בעל הסמכות (להלן: “חניכים/ות“).

צעדי מנע כללים

 1.  בכל מוסד חינוכי דתי תתקיים פעם בשנה פעילות הסברה בקרב צוות העובדים שתסביר מה נכלל בהטרדה מינית והתנכלות, ומהן הדרכים לפעול במקרה בו אירעה הטרדה מינית.

 2. כל מוסד חינוכי דתי המקנה השכלה עיונית או מקצועית לבוגרים במסגרת לימודי תעודה, וכל עמותה המעסיקה בנות שירות-לאומי יביאו לידיעת החניכים/ות מהי הטרדה מינית והתנכלות ומהן דרכי ההתמודדות אתן ע“י פרסום תקנון כמחויב על פי החוק, וכמו כן יקיימו הרצאות המסבירות את הנושא.

 3. ראש מוסד חינוכי דתי שלומדים בו תלמידים/ות שגילם נמוך מ-18 מחויב לדאוג לכך שהגורמים המקצועיים הפועלים במסגרת המוסד יביאו לידיעת התלמידים/ות, תוך שמירה על ערכי הצניעות המקובלים במוסד, את האפשרויות העומדות לפניהם במקרה של הטרדה מינית.

שיחות אישיות (בין בעל סמכות לבן/בת המין השני)

 • שיחות אישיות בין כתלי מוסד יתקיימו אך ורק בשעות העבודה (רצוי לא בשעות הערב והלילה, גם אם אלו שעות עבודה), וכשיש אנשים נוספים בבניין, תוך הקפדה על קיום השיחה בחדר שדלתו פתוחה לרשות הרבים, או שיש בו חלון שניתן לראות דרכו את הנעשה בחדר.

 • מומלץ שלא לקיים שיחות אישיות-ייעוציות בבית בעל הסמכות. אם בכל זאת נוצר מצב הכרחי של קיום שיחה כזאת (לדוגמא: אחרי שיעור המתקיים בביתו של בעל הסמכות), יש להקפיד על קיום השיחה אך ורק במרחב פתוח (כגון: סלון, מטבח), כאשר בן/בת זוגו של בעל הסמכות או אחד מבני הבית הבוגרים נמצאים בבית ערים באותה שעה.

 • בעל הסמכות ידאג להימצאות חפץ מפריד (כגון שולחן) בינו לבין החניך/ה בזמן הפגישה.

 • בעל הסמכות ייזהר מכל נגיעה בגופו או באמצעות חפץ בגופו/ה של החניך/ה.

 • כאשר בעל הסמכות מזמן פגישה עם החניך/ה, תינתן אפשרות לחניך/ה להזמין עוד
  איש/אשת צוות, חניך/ה, או גורם אחר לפי רצונו להיות נוכח בפגישה.

 • בכל מקרה שבעל הסמכות מזהה בעיה אינטימית הקשורה לתחום המיני, יופנה החניך/ה על ידי בעל הסמכות ליועץ/ת מיוחד/ת שימונה בכל מוסד חינוכי (יועץ לבנים ויועצת לבנות).

 • בכל מקרה שבעל הסמכות מזהה מצוקה נפשית הדורשת טיפול נפשי מקצועי, יופנה החניך/ה על ידי בעל הסמכות אל מי שביכולתו להגיש עזרה מקצועית כזאת, בין במסגרת המוסד ובין במסגרת השירות הציבורי (מרכזי סיוע, לשכות ייעוץ של ’אמונה‘, קופות חולים וכד‘).

 • בעל הסמכות יקפיד שלא לשוחח עם החניך/ה שיחות בעלות אופי מיני, שלא להשתמש במילים בעלות משמעות של חיבה אינטימית או המתייחסות למראה גופו/ה של החניך/ה.

 • הערה אישית על צניעותה של חניכה תינתן רק על ידי אישה.

 • ראיון קבלה למוסד: דינו כדין שיחה אישית (ראה סעיף 1) 

 • לימוד משותף: אין לקיים לימוד קבוע בחברותא בין בעל סמכות לחניכיו/חניכותיו אלא אם משתתפים/ות בלימוד זה לפחות שני/שתי חניכים/ות. 

 • נסיעות משותפות: בנסיעות משותפות של בעל הסמכות עם חניך/ה אחד/אחת כשהם לבדם ברכב, ישב/תשב החניך/ה מאחור, ולא מלפנים ליד בעל הסמכות. 

 • אי השתקה – חובת דיווח: במקרה שנודע למי שהוא מאנשי צוות המוסד על קיום חשדות לגבי איש-צוות המעורב בהטרדה מינית, עליו/ה לפעול לבירור העניין ולמנוע השתקתו.

הגשת תלונה


ניתן להגיש תלונה בפנייה אישית לאחד מחברי
הפורום בטלפון 02-9955169 או דרך הטופס הבא
פרטי המתלונן/ת יישמרו בסודיות מוחלטת.


לתשומת לב:

1. הפורום מטפל רק בפגיעות שנעשו על ידי אנשים
או נשים שהינם בעלי מרות וסמכות בציבור הדתי.

2. הפורום אינו מטפל בתלונות על פגיעות בקטינים מכיון שחלה עליהם חובת דיווח על פי חוק.

3. בפניה אל הפורום יש לציין כתובת דואר אלקטרוני או מספר פלאפון תלונות אנונימיות לא יטופלו.

4. דיוני הפורום ופעילות הרכביו נשמרים בסודיות.

פנייתך התקבלה