02-9955169

חובת הדיווח

חובת הדיווח לפי חוק העונשין

על איזה מעשים חלה חובת דיווח?

מעשה – פגיעה בקטין: חבלות, התעללות, תקיפות פיזיות, נפשית או מינית. 

מחדל – הימנעות ממילוי חובות הורות של דאגה למחייתו ולבריאותו ולמניעת התעללות בו או מניעת חבלה בגופו. 

יש לדווח למשטרה או לרשויות הרווחה. אין חובת דיווח למשטרה או לרשויות הרווחה לגבי בגיר.

באיזה מקרים חייבים לדווח?

א. כל אדם, שהיה לו יסוד סביר לחשוב שזה מקרוב נברה עבירה בקטין בידי האחראי עליו.

ב. רופא, אחות, עובד חינוך, עו"ס, שוטר, פסיכולוג, קרמינלוג או עוסק במקצוע פרה רפואי וכן
מנהל או איש צוות במעון או במוסד שבו נמצא הקטין שעקב עיסוקם במקצועם או בתפקידם
היה להן יסוד סביר לחשוב שנעברה עבירה בקטין בידי האחראי עליו

ג. אחראי על הקטין שיש לו יסוד סביר לחשוב שאחראי אחר על הקטין עבר עבירה, (גם הורה שחושד שההורה השני פוגע בילד חייב לדווח). 

ד. נעברה עבירה בקטין הנמצא במוסד או במסגרת חינוכית או טיפולית אחרת עבירת מין או עבירה של גרימת חבלת חמורה. (סעיף ד' מדבר גם על עבירות בין ילדים שבוצעו במסגרת החינוכית. שאר הסעיפים מדברים רק על עבירות שבוצעו בידי האחראי). 

מי האחראי לקטין? 

1. הורה. 

2 .בן משפחה של הקטין שגילו גדול משמונה עשרה והוא אחד מאלה: בן זוגו של ההורה, סבו או סבתו, אחיו או אחותו, גיסו או גיסתו, דודו או דודתו. 

3. אדם שאחראי על הקטין בזמן נתון: מורה, גננת, מדריך בתנועת נוער, בייביסיטר, נהג בהסעות, שומר בבי"ס וכו'. כשהפגישה לא בוצעה ע"י האחראי לקטין, אין חובת דיווח, אלא אם כן נעשתה בתוך מסגרת החינוך והיא עבירת מין או שנגרמה חבלה חמורה

הגשת תלונה


ניתן להגיש תלונה בפנייה אישית לאחד מחברי
הפורום בטלפון 02-9955169 או דרך הטופס הבא
פרטי המתלונן/ת יישמרו בסודיות מוחלטת.


לתשומת לב:

1. הפורום מטפל רק בפגיעות שנעשו על ידי אנשים
או נשים שהינם בעלי מרות וסמכות בציבור הדתי.

2. הפורום אינו מטפל בתלונות על פגיעות בקטינים מכיון שחלה עליהם חובת דיווח על פי חוק.

3. בפניה אל הפורום יש לציין כתובת דואר אלקטרוני או מספר פלאפון תלונות אנונימיות לא יטופלו.

4. דיוני הפורום ופעילות הרכביו נשמרים בסודיות.

פנייתך התקבלה