02-9955169

הטרדה מינית מהי?

החוק קובע כי הטרדה מינית היא התנהגות מינית הפוגעת בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו
ו/או בשוויון בין המינים, ועל כן היא אסורה על פי חוק.

 החוק מונה חמש התנהגויות מיניות שיכולות להוות הטרדה מינית, והן : 

1.מעשה מגונה. 

2.סחיטה מינית באיומים.

3.הצעות מיניות חוזרות, למי שהראה שאינו מעוניין בהן.

4.התייחסויות מיניות חוזרות, למי שהראה שאינו מעוניין בהן.

5.התייחסות מבזה או משפילה למינו, מיניותו או נטייתו המינית של אדם אחר.

אנו מבקשים להוסיף כי גם התנהגות של בעל סמכות רוחנית, חינוכית או ניהולית שאינה עולה בקנה אחד עם ההלכה, יכולה להיחשב כניצול או הטרדה מינית.

הגשת תלונה


ניתן להגיש תלונה בפנייה אישית לאחד מחברי
הפורום בטלפון 02-9955169 או דרך הטופס הבא
פרטי המתלונן/ת יישמרו בסודיות מוחלטת.


לתשומת לב:

1. הפורום מטפל רק בפגיעות שנעשו על ידי אנשים
או נשים שהינם בעלי מרות וסמכות בציבור הדתי.

2. הפורום אינו מטפל בתלונות על פגיעות בקטינים מכיון שחלה עליהם חובת דיווח על פי חוק.

3. בפניה אל הפורום יש לציין כתובת דואר אלקטרוני או מספר פלאפון תלונות אנונימיות לא יטופלו.

4. דיוני הפורום ופעילות הרכביו נשמרים בסודיות.

פנייתך התקבלה