02-9955169

הודעות פורום תקנה - ארכיון

תאריך י"ג אייר תשפ"ג 04/05/2023
יידע הציבור וייזהר
אנו מבקשים להזהיר את ציבור מפני יצירת קשר אירגוני, אישי, טיפולי או ייעוצי עם מר ירון ראובן המתגורר בקרית גת ובעל קליניקה בשדות מיכה. פורום תקנה עסק בעניינו של ראובן לפני שנים רבות בעת היותו מנהל ת"ת, עקב עדויות על פגיעה מינית, בניגוד להלכה ולחוק כאחד, בנשים שהיו תחת מרותו. בעקבות הבירור, נטל על עצמו מר ירון מגבלות, הכוללות מניעת קשר של יחסי מרות או סמכות כלשהם עם נשים. לצערנו נודע לנו לאחרונה כי הוא חזר לשמש בתפקידי יעוץ והדרכה ארגונית ואישית, "מטפל" בנשים ומנצל את ההליך הטיפולי באופן מניפולטיבי ליצירת קרבה אסורה על פי החוק ועל פי ההלכה. מעדויות שהגיעו לידינו מתעורר חשש חמור שדפוס ההתנהגות הפוגענית שלו חוזר על עצמו כבעבר. בכל מקרה, ידע הציבור כי אין שום היתר הלכתי או צורך מדעי לקבלת שירותי ״טיפול זוגי״, ״אימון״, ״העצמה״ וכיו״ב הכוללים חו״ח מגע באברי גוף של שום אדם . אנו נאלצים להזהיר מפניו של ירון ראובן את הציבור וארגונים המבקשים את שרותיו.
תאריך ג' סיון תשפ"ג 23/05/2023
לידיעת הציבור
הגיעו לידיעת פורום תקנה ידיעות קשות, שהפורום רואה חובה לעצמו לשתפם עם הציבור הרחב, כדי לאפשר לכל אדם לשקול אותן בזהירות ובשום שכל. שני חניכים לשעבר של מר יובל שמר (מחפוד), המתגורר כיום בגבעת שמואל ומלמד בפתח תקוה ובכפר יעבץ, העידו בפני אנשי הפורום ומסרו לאנשי הפורום כי מר שמר פגע בהם פגיעה מינית מתמשכת בשנת 1993 בהיותם קטינים, בתקופה שדיני מדינת ישראל מחילים התיישנות על העבירות שנעשו במהלכה, ובמידה שהותירה אותם פגועים וסובלים. בנוסף וללא קשר לנ"ל הגיעו אלינו ידיעות מכלי שני כי בשנת 2006 הוגשה תלונה במשטרה על פגיעה מינית על ידי יובל שמר ובשנת 2015 צוותי חינוך בכירים הגישו תלונה במשטרה בשל פגיעה מינית של מר שמר בתלמידה. הורי הקטינות סרבו אז למסירת עדות של הקטינות, והחקירה נסגרה אפוא. על פי דין, מר שמר מוחזק כחף מפשע בהיעדר עדות מבוררת לאשמתו. עם זאת, מצבור ידיעות זה מעורר חששות לביטחונם של תלמידים ותלמידות העומדים עמו במגע. לפיכך, ביקש פורום תקנה ממר שמר להיפגש עמו כדי לוודא שנשמר ביטחונם הפיסי והנפשי של ילדים. מר שמר סרב לקיים את המפגש, ולפיכך, על סמך החובה להגן על שלום הציבור ולהתרחק מן הכיעור והדומה לו, מצאו אנשי הפורום לנכון לחלוק את המידע שברשותם עם כלל הציבור.
תאריך כ"ח בניסן תשפ"ג 19/4/23
ידע הציבור וייזהר
העסקת עבריין מין שהורשע
במרכזי סיוע של "עצת נפש" ו"נפשך"

נודע לפורום תקנה כי מרכזי הסיוע של "עצת נפש" או "נפשך", המטפלים ביעוץ בנושאי מיניות לגברים ולנשים, מעסיק אדם שהורשע בעבירות מין בהכשרת מתנדבים המסייעים למבקשי הסיוע. מצב זה מעורר חשש לסכנה, בין השאר משום שהפונים לסיוע במרכזים אלה מבקשים כי זהותם תישמר בסודיות, ועל כן הם חשופים, חלילה, לפגיעה שקשה יהיה להם להתלונן עליה.
הפורום ניסה לבוא בדברים עם עמותת עצת נפש, המפעילה את מרכזי הסיוע, אך לא זכה לשיתוף פעולה. בצר לנו, אנו נאלצים להזהיר את הציבור הרחב, כדי שהפונים למרכזי הסיוע האמורים יפעילו את שיקול דעתם על סמך היכרות של הבעיה.
שמו של המועסק שהורשע בעבירות מין הינו ראובן ישראל וולצר. מר וולצר הורשע בפלילים ונדון לעשרים חדשי מאסר בגין פגיעות מיניות שפגע במטופליו, שאחד מהם היה קטין. למיטב ידיעתנו הוא שוחרר מן הכלא לפני כשנה.
תאריך יז' בכסלו תשפ"ג – 11.12.22
ידע הציבור וייזהר
מזה כמה שנים מטפל פורום תקנה בתלונות שהוגשו נגד הרב שמואל הרשלר, הרב קיבל על עצמו מגבלות, כולל הימנעות מהוראת תורה לנשים או לציבור מעורב של גברים ונשים. לצערנו נודע לנו כי הרב הרשלר אינו מקיים את ההגבלות, שלהן התחייב בפני חברי הפורום. כדי להגן על הציבור מחשש פגיעה, עודכן ועד הקהילה, שבה שימש הרב הרשלר כרב הקהילה ובעקבות זאת הופסקה כהונתו. משהתברר כי המצב נותר ללא שינוי, נפגש צוות מטעם פורום תקנה עם קבוצת רבנים של קהילות דתיות לאומיות בשכונת רמות בירושלים, יידע את הרבנים על המגבלות שהוטלו על הרב הרשלר ועל כך שהוא אינו מקיים אותן. כדי למנוע סכנת פגיעה נוספת וכדי להסיר תקלה, פורום תקנה מוצא לנכון להביא לידיעת הציבור כי לדעתו הרב הרשלר אינו ראוי להורות וללמד נשים ונערות בכל גיל ובכל מסגרת שהיא, לרבות במסגרת מעורבת של נשים וגברים, או לתת לנשים ולנערות ייעוץ הלכתי, אישי, זוגי, משפחתי, רוחני וכד' בכל דרך ו/או מדיה ובכל מסגרת שהיא.
תאריך טו' בסיון תשפ"ג - 4.6.23
מכתב הבהרה רשת צביה מכבדת מאוד את פורום תקנה, ומשתפת עמו פעולה לכל אורך שנות קיומו, במניעת מקרי ניצול על ידי בעלי סמכות, ובהגנה על הנפגעים והנפגעות. רשת צביה מצטערת על שטעתה בשיקול הדעת בהעסיקה אדם שפגע מינית. רשת צביה מקבלת על עצמה לדאוג שטעות כזאת לא תישנה.
שקופית קודמת
שקופית הבאה

הגשת תלונה


ניתן להגיש תלונה בפנייה אישית לאחד מחברי
הפורום בטלפון 02-9955169 או דרך הטופס הבא
פרטי המתלונן/ת יישמרו בסודיות מוחלטת.


לתשומת לב:

1. הפורום מטפל רק בפגיעות שנעשו על ידי אנשים
או נשים שהינם בעלי מרות וסמכות בציבור הדתי.

2. הפורום אינו מטפל בתלונות על פגיעות בקטינים מכיון שחלה עליהם חובת דיווח על פי חוק.

3. בפניה אל הפורום יש לציין כתובת דואר אלקטרוני או מספר פלאפון תלונות אנונימיות לא יטופלו.

4. דיוני הפורום ופעילות הרכביו נשמרים בסודיות.

פנייתך התקבלה