הגשת תלונה
ניתן להגיש תלונה בפנייה אישית לאחד מחברי הפורום, בטלפון 02-9955169 או דרך הטופס הבא. פרטי המתלונן/ת יישמרו בסודיות מוחלטת.
לתשומת לב:
1. הפורום מטפל רק בפגיעות שנעשו ע”י אנשים או נשים שהינם בעלי מרות וסמכות ניהולית, רוחנית או חינוכית.
2. בפניה אל הפורום יש לציין כתובת דואר אלקטרוני . תלונות אנונימיות לא יטופלו.
3. דיוני הפורום ופעילות הרכביו נשמרים בסודיות.
שם
דוא"ל
טלפון
הודעה

פורום תקנה (ע"ר 580519692)
עיצוב, בניה ותוכן: