דינה האן
יו"ר אמונה עולמית.
חברת הנהלת ההסתדרות הציונית וחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית לישראל.
בעבר סיו"ר אמונה ומרצה לכלכלה וסטטיסטיקה בבר אילן.
פורום תקנה עבורי הוא הדרך המיטבית למימוש הציווי "לא תעמוד על דם רעך". התגייסות אחראית של ארגונים ואישי ציבור להגנה על חוליות החלשות בקהילה הנתונות למרותם של בעלי סמכות המנצלים את מעמדם לרעה.

הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל
ממייסדי הפורום

הרב אלישיב קנוהל ז"ל

הרב זאב קרוב ז"ל

הרב איתן אייזמן
נשיא הפורום

הרב יעקב אריאל
נשיא הפורום

הרב צפניה דרורי

הרב דוד סתיו

פרופ' ידידיה צ. שטרן

הרב ברוך גיגי

דבי גרוס

דינה האן

ד"ר לאה ויזל

דר' שלומית להמן

עו"ד דרורית רוזנפלד

אפרת ברום

הרבנית גילה רוזן

הרב דר' יעקב חבה

מלכה פיוטרקובסקי

פרופ' רות קנאי

הרבנית חנה הנקין

הרבנית תמי סמט

הרב יהושע שפירא

הרב בני להמן

הרב גבי קדוש

הרב שלמה ריסקין

חדוה אריאל

יפה גיסר

הרב אליהו האיתן - מכון פועה

יהודית שילת

הרב אברהם גיסר

הרב אליקים לבנון

הרב יובל שרלו

הרב שלמה בן אליהו

פרופ' טוביה פרי

הרב יצחק לוי

פורום תקנה (ע"ר 580519692)
עיצוב, בניה ותוכן: