פרופ' ידידיה צ. שטרן
סגן נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה.
פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן.
חבר בוועדת החקירה הממשלתית בעניין גוש קטיף ובוועדה לקידום השוויון בנטל.
מומחה למשפט ציבורי ומשפט מסחרי.
פורום תקנה נועד להציל עשוק מידי עושקו, כעזר למערכת אכיפת החוק של מדינת ישראל. הפורום הוא ביטוי למחויבות של ההנהגה הציונית-הדתית בישראל לשמירה על זכויות האדם.

הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל
ממייסדי הפורום

הרב אלישיב קנוהל ז"ל

הרב זאב קרוב ז"ל

הרב איתן אייזמן
נשיא הפורום

הרב יעקב אריאל
נשיא הפורום

הרב צפניה דרורי

הרב דוד סתיו

פרופ' ידידיה צ. שטרן

הרב ברוך גיגי

דבי גרוס

דינה האן

ד"ר לאה ויזל

דר' שלומית להמן

עו"ד דרורית רוזנפלד

אפרת ברום

הרבנית גילה רוזן

הרב דר' יעקב חבה

מלכה פיוטרקובסקי

פרופ' רות קנאי

הרבנית חנה הנקין

הרבנית תמי סמט

הרב יהושע שפירא

הרב בני להמן

הרב גבי קדוש

הרב שלמה ריסקין

חדוה אריאל

יפה גיסר

הרב אליהו האיתן - מכון פועה

יהודית שילת

הרב אברהם גיסר

הרב אליקים לבנון

הרב יובל שרלו

הרב שלמה בן אליהו

פרופ' טוביה פרי

הרב יצחק לוי

פורום תקנה (ע"ר 580519692)
עיצוב, בניה ותוכן: