הרב דר' יעקב חבה
מרצה למשפטים באוניברסיטת בר אילן.
סגן דיקן הפקולטה למשפטים.
רב קהילה בפתח תקווה.
גוף כמו פורום תקנה פועל במרחב החברתי-ציבורי, ומכאן כוחו. פעילותו של גוף כזה- כשהוא זוכה להכרה ציבורית ופועל לצד רשויות המדינה ולא כנגדן, עשויה להרים תרומה חשובה הן להנחלת נורמות רצויות והן לאכיפתן. הפורום פועל ברגישות מירבית ופועל בעיניינים המובאים לפניו בזהירות הנדרשת, תוך מתן סיוע מירבי לנפגע ובלי לרמוס את זכויותיו וכבודו של הנילון. וכמאמר הרמב"ם בהקשר אחר: "ובכל יהיו מעשיו לשם שמים ואל יהיה כבוד הבריות קל בעיניו".

הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל
ממייסדי הפורום

הרב אלישיב קנוהל ז"ל

הרב זאב קרוב ז"ל

הרב איתן אייזמן
נשיא הפורום

הרב יעקב אריאל
נשיא הפורום

הרב צפניה דרורי

הרב דוד סתיו

פרופ' ידידיה צ. שטרן

הרב ברוך גיגי

דבי גרוס

דינה האן

ד"ר לאה ויזל

דר' שלומית להמן

עו"ד דרורית רוזנפלד

אפרת ברום

הרבנית גילה רוזן

הרב דר' יעקב חבה

מלכה פיוטרקובסקי

פרופ' רות קנאי

הרבנית חנה הנקין

הרבנית תמי סמט

הרב יהושע שפירא

הרב בני להמן

הרב גבי קדוש

הרב שלמה ריסקין

חדוה אריאל

יפה גיסר

הרב אליהו האיתן - מכון פועה

יהודית שילת

הרב אברהם גיסר

הרב אליקים לבנון

הרב יובל שרלו

הרב שלמה בן אליהו

פרופ' טוביה פרי

הרב יצחק לוי

פורום תקנה (ע"ר 580519692)
עיצוב, בניה ותוכן: