נשיאי הפורום: הרב יעקב אריאל והרב אהרון ליכטנשטיין זצ"ל
חברי הוועדה המקצועית : הרב אבי גיסר, גב' דבי גרוס, עו"ד דינה האן ,הרב אליקים לבנון , הרב בני להמן, גב' תמי סמט, הרב אלישיב קנוהל, הרב ברוך גיגי , גב' יהודית שילת.
חברי הוועד המנהל: הרב איתן אייזמן, ד"ר יעקב חבה, ד"ר שלומית להמן, עו"ד דרורית רוזנפלד, הרב יהושע שפירא
מנהלת: יהודית שילת
02-9955169

הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל
ממייסדי הפורום

הרב יעקב אריאל

הרב צפניה דרורי

הרב איתן אייזמן

הרב דוד סתיו

פרופ' ידידיה צ. שטרן

הרב ברוך גיגי

דבי גרוס

דינה האן

ד"ר לאה ויזל

דר' שלומית להמן

עו"ד דרורית רוזנפלד

אפרת ברום

הרבנית גילה רוזן

הרב דר' יעקב חבה

מלכה פיוטרקובסקי

פרופ' רות קנאי

הרבנית חנה הנקין

הרבנית תמי סמט

הרב יהושע שפירא

הרב בני להמן

הרב גבי קדוש

הרב שלמה ריסקין

חדוה אריאל

הרב אליהו האיתן - מכון פועה

יפה גיסר

יהודית שילת

הרב אברהם גיסר

הרב אליקים לבנון

הרב יובל שרלו

הרב שלמה בן אליהו

פרופ' טוביה פרי

הרב יצחק לוי

הרב אלישיב קנוהל ז"ל

הרב זאב קרוב ז"ל

פורום תקנה (ע"ר 580519692)
עיצוב, בניה ותוכן: