נשיאי הפורום: הרב יעקב אריאל, הרב איתן איזמן והרב אהרון ליכטנשטיין זצ"ל
חברי הוועדה המקצועית : הרב גבי קדוש, גב' דבי גרוס, עו"ד דינה האן, הרב בני להמן, גב' תמי סמט, הרב ברוך גיגי , גב' יהודית שילת.
חברי הוועד המנהל: ד"ר יעקב חבה, ד"ר שלומית להמן, עו"ד דרורית רוזנפלד, הרב יצחק לוי
מנהלת: יהודית שילת
02-9955169

הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל
ממייסדי הפורום

הרב אלישיב קנוהל ז"ל

הרב זאב קרוב ז"ל

הרב איתן אייזמן
נשיא הפורום

הרב יעקב אריאל
נשיא הפורום

הרב צפניה דרורי

הרב דוד סתיו

פרופ' ידידיה צ. שטרן

הרב ברוך גיגי

דבי גרוס

דינה האן

ד"ר לאה ויזל

דר' שלומית להמן

עו"ד דרורית רוזנפלד

אפרת ברום

הרבנית גילה רוזן

הרב דר' יעקב חבה

פרופ' רות קנאי

הרבנית חנה הנקין

הרבנית תמי סמט

הרב יהושע שפירא

הרב בני להמן

הרב גבי קדוש

הרב שלמה ריסקין

חדוה אריאל

יפה גיסר

הרב אליהו האיתן - מכון פועה

יהודית שילת

הרב אברהם גיסר

הרב אליקים לבנון

הרב יובל שרלו

הרב שלמה בן אליהו

פרופ' טוביה פרי

הרב יצחק לוי

פורום תקנה (ע"ר 580519692)
עיצוב, בניה ותוכן: