דר' שלומית להמן
מנהלת המרכז לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה, לציבור הדתי והחרדי בארץ – "יד שרה".
חברת הנהלת "עמינדב" – אגודה תורנית להתנדבות.
חברה במועצה לעבודה סוציאלית, משרד הרווחה.
חברה בסנאט של אוניברסיטת בר-אילן (בעבר).

הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל
ממייסדי הפורום

הרב יעקב אריאל

הרב צפניה דרורי

הרב איתן אייזמן

הרב דוד סתיו

פרופ' ידידיה צ. שטרן

הרב ברוך גיגי

דבי גרוס

דינה האן

ד"ר לאה ויזל

דר' שלומית להמן

עו"ד דרורית רוזנפלד

אפרת ברום

הרבנית גילה רוזן

הרב דר' יעקב חבה

הרב זאב קרוב

מלכה פיוטרקובסקי

פרופ' רות קנאי

הרבנית חנה הנקין

הרבנית תמי סמט

הרב יהושע שפירא

הרב בני להמן

הרב גבי קדוש

הרב שלמה ריסקין

יפה גיסר

יהודית שילת

הרב אברהם גיסר

הרב אליקים לבנון

הרב אלישיב קנוהל

הרב יובל שרלו

הרב שלמה בן אליהו

פרופ' טוביה פרי

הרב יצחק לוי

פורום תקנה (ע"ר 580519692)
עיצוב, בניה ותוכן: