חובת הדיווח
חובת הדיווח לפי חוק העונשין

על איזה מעשים חלה חובת דיווח?

מעשה – פגיעה בקטין: חבלות, התעללות, תקיפות פיזיות, נפשית או מינית.

מחדל – הימנעות ממילוי חובות הורות של דאגה למחייתו ולבריאותו ולמניעת התעללות בו או מניעת חבלה בגופו.

יש לדווח למשטרה או לרשיות הרווחה. אין חובת דיווח למשטרה או לרשויות הרווחה לגבי בגיר.באיזה מקרים חייבים לדווח?

א. כל אדם, שהיה לו יסוד סביר לחשוב שזה מקרוב נברה עבירה בקטין בידי האחראי עליו.

ב. רופא, אחות, עובד חינוך, עו"ס, שוטר, פסיכולוג, קרמינלוג או עוסק במקצוע פרה רפואי וכן מנהל או איש צוות במעון או במוסד שבו נמצא הקטין שעקב עיסוקם במקצועם או בתפקידם היה להן יסוד סביר לחשוב שנעברה עבירה בקטין בידי האחראי עליו.

ג. אחראי על הקטין שיש לו יסוד סביר לחשוב שאחראי אחר על הקטין עבר עבירה, (גם הורה שחושד שההורה השני פוגע בילד חייב לדווח).

ד. נעברה עבירה בקטין הנמצא במוסד או במסגרת חינוכית או טיפולית אחרת עבירת מין או עבירה של גרימת חבלת חמורה.
(סעיף ד' מדבר גם על עבירות בין ילדים שבוצעו במסגרת החינוכית. שאר הסעיפים מדברים רק על עבירות שבוצעו בידי האחראי).מי האחראי לקטין?

1. הורה.

2. בן משפחה של הקטין שגילו גדול משמונה עשרה והוא אחד מאלה: בן זוגו של ההורה, סבו או סבתו, אחיו או אחותו, גיסו או גיסתו, דודו או דודתו.

3. אדם שאחראי על הקטין בזמן נתון: מורה, גננת, מדריך בתנועת נוער, ביביסיטר, נהג בהסעות, שומר בבי"ס וכו'.

כשהפגישה לא בוצעה ע"י האחראי לקטין, אין חובת דיווח, אלא אם כן נעשתה בתוך מסגרת החינוך והיא עבירת מין או שנגרמה חבלה חמורה.

פורום תקנה (ע"ר 580519692)
עיצוב, בניה ותוכן: