תגובת פורום תקנה לכתבה שפורסמה בתכנית עובדה ב26.4.2015
פורום תקנה מחוייב לדיסקרטיות כלפי כל הנוגעים בעניין, תגובת הפורום ניתנת בכפוף לכך..
1.
פורום תקנה הוקם במטרה למנוע פגיעות מיניות מבעלי סמכות חינוכית ורוחנית , ולסייע לנפגעות ונפגעים . פורום תקנה מחויב לפעול בהגינות, ברוח ההלכה ועל פי כללי צדק טבעי כלפי כל הצדדים הנוגעים בעיניין.
2.
מכיון שפורום תקנה פועל במקרים שבהם פעילות רשויות החוק אינה מתאפשרת, פעילותו כפופה להחלטת פרקליטות המדינה בכל הליך המתקיים בו.
3.
לפורום תקנה אין סמכות לכפות על נילונים או עדים אחרים להופיע בפניו ולשתף איתו פעולה. על כן ברור כי לעיתים הליך הבירור מורכב ונמשך זמן רב. משך זמן התהליך תלוי בהתנהלותם של כל הגורמים השותפים בו.
4.
פורום תקנה מבין את הקושי של המתלוננת שנבע מפרק הזמן בו התנהל התהליך . מתחילת התהליך הוצעה לה האפשרות להתלונן במשטרה כאפשרות הטובה ביותר. משבחרה לעשות זאת מחזק פורום תקנה את ידיה.
5.
פורום תקנה ימשיך לפעול לטובת נפגעי הטרדה וניצול מיני על ידי בעלי סמכות חינוכית ורוחנית ויעמוד לימינם בכל עת תוך פתיחות לביקורת עניינית שיש בה כדי לייעל את עבודתו על מנת להשיג את מטרותיו.

פורום תקנה (ע"ר 580519692)
עיצוב, בניה ותוכן: