הליך הטיפול בתלונה
1. ניתן להעביר תלונה לכל אחד מחברי הפורום.

2. התלונה מועברת לוועדה המקצועית של הפורום.

3. הוועדה המקצועית בישיבותיה הקבועות בוחנת את התלונה ומחליטה האם ניתן לטפל בה במסגרת הפורום.

4. החליטה הוועדה על טיפול הפורום בתלונה- היא מקימה הרכב לבירור התלונה.

5. בדרך כלל בכל הרכב משתתפים 4 חברים וחברות : רב, איש או אשת חינוך, איש או אשת טיפול, משפטנית או משפטן. ההרכב כולל 2 גברים ו2 נשים.

* באופן חריג , ע"פ שיקול דעתה של הועדה המקצועית תיתכן החלטה על הקמת צוות בן 2 חברים/ות לטיפול בתלונה.

6. ההרכב מזמין את המתלוננת לשמיעת עדותה.

7. ההרכב מברר את התלונה בעזרת עדויות וראיות נוספות אם אפשר.

8. ההרכב מזמין את הנילון (מי שהוגשה התלונה נגדו), מתאר בפניו את התלונה ומבקש את תגובתו.

9. ההרכב דן בכל העובדות שהובאו בפניו הן מצד המתלוננת והן מצד הנילון.

10. ההרכב מחליט על הנחיות על פיהן ינהג הנילון כדי למנוע פגיעות נוספות על ידו.

11. ההרכב עוקב אחר מילוי ההנחיות שינתנו לנילון.

לתשומת לב:

1. הפורום מטפל רק בפגיעות שנעשו ע”י אנשים או נשים שהינם בעלי מרות וסמכות ניהולית, רוחנית או חינוכית.

2. בפניה אל הפורום יש לציין כתובת דואר אלקטרוני . תלונות אנונימיות לא יטופלו.

3. דיוני הפורום ופעילות הרכביו נשמרים בסודיות.

פורום תקנה (ע"ר 580519692)
עיצוב, בניה ותוכן: