הטרדה מינית – מהי?
החוק קובע כי הטרדה מינית היא התנהגות מינית הפוגעת בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ו/או בשוויון בין המינים, ועל כן היא אסורה על פי חוק.החוק מונה חמש התנהגויות מיניות שיכולות להוות הטרדה מינית, והן :

1.מעשה מגונה

2.סחיטה מינית באיומים

3.הצעות מיניות חוזרות, למי שהראה שאינו מעוניין בהן

4.התייחסויות מיניות חוזרות, למי שהראה שאינו מעוניין בהן

5.התייחסות מבזה או משפילה למינו, מיניותו או נטייתו המינית של אדם אחר

אנו מבקשים להוסיף כי גם התנהגות של בעל סמכות רוחנית, חינוכית או ניהולית שאינה עולה בקנה אחד עם ההלכה, יכולה להיחשב כניצול או הטרדה מינית.פורום תקנה (ע"ר 580519692)
עיצוב, בניה ותוכן: